Pozývame Vás
Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

Podujatia sa konajú v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia, v budove spoločnosti CENTRUM s.r.o. na ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi ( bývalá administratívna budova spoločnosti OSP a.s. - 10 metrov od zastávky MHD - "TEHELŇA" ). Bezplatné parkovanie.

Základný materiál na výtvarno - kreatívnu zložku je v cene podujatí, ostatné pomôcky zapožičiame.

Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

Počet miest obmedzený, registrácia nutná vopred na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

Registráciu potvrdzujeme spätným mailom.

Poplatok sa uhrádza v plnej výške na účet s IBAN:

SK27 0200 0000 0028 8589 1857 so splatnosťou najneskôr v posledný deň s možnosťou registrácie na konkrétne podujatie.

Do poznámky napísať meno účastníka a názov podujatia.

Podujatie je v autorskej réžii Gabriely Mikulášovej.

Zmena programu vyhradená.

Organizátor podujatia:

Gabriela Mikulášová

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - umelecká agentúra

PRIWIDYA PROJECT - prievidzský umelecký projekt

Reklamní partneri:

codnes.sk.

kadomesta.sk

Viac informácií a naša ďalšia ponuka podujatí:

https://umenie-zabava-relax.eu

https://umelecka-agentura.wbl.sk

https://lamusica.wbl.sk

Informácie pre nahlásených účastníkov podujatí:

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť PODUJATIA, na ktoré ste sa prihlásili, žiadame Vás, svoju neúčasť telefonicky - 0918 889 320 oznámiť najneskôr 2 hodiny pred začiatkom podujatia. V prípade, že svoju neúčasť neohlásite, nebudeme Vašu žiadosť o účasť na našich aktivitách v budúcnosti registrovať.

Minimálny počet účastníkov na naše aktivity od 3 - 5 ľudí, podľa druhu podujatia. Vyhradzujeme si právo pri malom počte záujemcov podujatie zrušiť. Informáciu o preložení podujatia na iný termín, alebo o zrušení podujatia oznámime najneskôr 2 hodiny pred začiatkom podujatia mailom, alebo telefonicky.

KOMPLET CHRONOLOGICKÁ PONUKA NAŠICH PROGRAMOV - Júl, August, September 2019

https://umelecka-agentura.wbl.sk

Viac informácií: https://www.facebook.com/events/422683131793750/

Viac informácií: https://www.facebook.com/events/2101864640114193/ 

Viac informácií: https://www.facebook.com/events/848453162220598/

Viac informácií: https://www.facebook.com/events/372827986757752/

ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2019 - Január, Február, Marec

Viac informácií a komplet program: https://www.facebook.com/events/2202303599809258/

Umelecké, kreatívne a arteterapeutické podujatia

Január, Február, Marec 2019

Od roku 2010 sa u nás a s nami udialo:

https://musicumadlibitum.wbl.sk/Udialo-sa-u-nas_-s-nami.html


Prehlásenie v zmysle Smernice EU a novej právnej úpravy GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Týmto prehlasujeme, že prihlásení účastníci na naše pripravované podujatia, ktorí poskytnú svoje meno, priezvisko, mailový kontakt a telefonický kontakt sú vo výlučne našej evidencii prihlásených účastníkov na konkrétne podujatie umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJEKT , ktoré eviduje Gabriela Mikulášová, ako správca týchto evidencií v písomnej a internej elektronickej forme, ktorá sa za žiadnych okolností a v žiadnom prípade neposkytne tretej strane. Taktiež dávame na vedomie, že máme právo zverejniť fotografie a video - záznamy z podujatia, keďže podujatia organizované Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT sú verejnými podujatiami. Fotografie a video - záznamy sú používané výlučne k propagácii podujatí a k tlačovým správam z podujatí organizovanými Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT. Účastníci podujatia majú právo nesúhlasiť s vizuálnym zverejnením ich osoby a diela, ktoré však musia oznámiť vopred písomnou formou - prehlásením, môže byť aj mailovou formou na mailovú adresu: mikulasova.gabriela@gmail.com