Pozývame Vás
Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

Umelecké, kreatívne a arteterapeutické podujatia September, Október, November, December 2018

s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

Ateliér Gabriely Mikulášovej & PRIWIDYA Club Prievidza

ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi


Sobota 22.9.2018 od 15,30 h - PRIWIDYA Fest 9 - 3. festivalový deň v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • JESENNÁ ROVNODENNOSŤ - multižánrový komponovaný program

 • MANDALA PRIANÍ od 15,30 h do 18,30 h

 • kreatívny workshop s lektorkou kreatívnej tvorby s Teréziou Vaňovou z Prievidze - tvorba osobnej manadaly netradičnou metódou DECOUPAGE & SERVÍTKOVANÍM v kombinácii s dozdobením prírodnými materiálmi ( špagát, mušle, korálky, atď...) a maľbou & bodkovaním metalickými farbami rôznych odtieňov na špeciálny štruktúrovaný papier A3 & prednáška k téme a k technike, Poplatok: 12,00 eur

 • LIEČIVÁ SILA MUZIKOTERAPIE od 18,30 h do 19,15 h

 • prednáška s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou o liečivej sile muzikoterapie, o sile zvuku a frekvencií

 • interaktívna muzikoterapia, Poplatok: 4,00 eur

 • PODAJME SI RUKY od 19,30 h do 20,30 h

 • komorný koncert slovenského pesničkára a moderátora Petra Kršiaka z Prievidze v skladbách a v slove o živote, Poplatok: 5,00 eur ( ZŤP: 3,00 eur, deti 1,00 eur )

 • Účastníci podujatia MANDALA PRIANÍ majú účasť na podujatie LIEČIVÁ SILA MUZIKOTERAPIE a PODAJME SI RUKY grátis.

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 20.9.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Utorok 25.9.2018 od 16,00 h - KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ - v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarno - kreatívne dielne pre tvorivých ľudí, ktorí hľadajú spoločnosť vo výtvarno - kreatívnej tvorbe za účelom vyplniť svoj voľný čas a oddýchnuť si v arteterapii v príjemnom prostredí umeleckého ateliéru

 • TÉMA: MAJÁK NA MORI - ABSTRAKTNÁ MAĽBA

 • klasická, alebo abstraktná maľba akrylovými, alebo olejovými farbami - štetcami, špachtľami, alebo kombinovane na profesionálne maliarske plátno na ráme 25 x 30 alebo na špeciálny štruktúrovaný papier A4 podľa obrázkovej predlohy

 • podujatie prebieha BEZ LEKTORA

 • 180 minút pre pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: akrylová maľba na plátno / 11,00 eur ( na štruktúrovaný papier / 8,00 eur ), olejomaľba / 12,00 eur ( na štruktúrovaný papier / 9,00 eur )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 24.9.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Nedeľa 30.9.2018 od 15,30 h - ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK - JESEŇ 2018 v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarné techniky podľa profesionálnej výtvarníčky a pedagogičky Mgr. Lucie Vrtelovej vo výtvarnom kurze

 • TÉMA: TAJOMNÁ JESEŇ - KRAJINOMAĽBA

 • TECHNIKA: KOMBINOVANÁ MAĽBA ŠTETCAMI A ŠPACHTĽAMI - AKRYL

 • na šepsované maliarske plátno na drevotrieske 30 x 60 podľa predlohy

 • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie - prednáška k technike

 • FARBY - druhy farieb, miešanie farieb - prednáška

 • 210 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 18,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 28.9.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Piatok 5.10.2018 od 17,15 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

RELAXAČNÁ MUZIKOTERAPIA & TVORBA ÚČELOVEJ MANDALY s arteterapeutkou Gabrielou Mikulášovou v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • pasívna a uvoľňujúca muzikoterapia spojená s tvorbou účelovej mandaly pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • intuitívna tvorba účelovej mandaly zameraná na vyriešenie osobných vecí účastníkov ( vzťahy, životná situácia, pocity, atď...), kresba & maľba akvarelovými pastelkami, dotvorená bodkovacou metódou metalickými farbami na výkres A4 ( tvorba mandaly nezahŕňa prednášku, rozbor diela ani výuku výtvarných techník )

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • materiál je v cene podujatia. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

 • poplatok: 10,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 4.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Sobota 6.10.2018 od 16,00 - MAGICKÁ JESEŇ 2018 jesenná séria umelecko - kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • "JESENNÁ DEKORÁCIA Z PRÍRODY" kreatívna dielňa s lektorkou ručných prác a majsterkou odevnej tvorby s Monikou Gettovou

 • tvorba jesennej dekorácie z juty a rôznych prírodných materiálov v duchu recyklácie v kombinácii s filcom, filcovými ozdobami s dozdobením korálkami

 • prednáška k technike

 • "ZVUKY LESA" - relaxačné posedenie pri upokojujúcich zvukoch prírody vo forme muzikoterapie"

 • 180 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 9,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 5.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Streda 10.10.2018 od 18,00 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

V JEDNOTE A V SEBALÁSKE s lektorkou a motivátorkou Mgr. Zuzkou Hrúzovou z Prievidze

 • vedená meditácia, prednáška a relaxácia pre ľudí, ktorípotrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • ÁCH RELAXÁCIA - špeciálna dychová technika zameraná na prepustenie nahromadeného napätia vo fyzickom tele, pre zvýšenie prúdenia energie

 • MEDITÁCIA JE DAR - čo je meditácia, kedy a kde meditovať, mýty o meditácii - prednáška

 • zvýšenie osobnej energickej vibrácie - pomocou techniky vďačnosti, čo nám pomôže sa aktívne pripraviť na meditáciu.

 • BUBLINKOVÁ MEDITÁCIA - meditácia zameraná na celkové uvoľnenie nepotrebných pocitov a mentálnej únavy, ktorá pôsobí na všetky úrovne: fyzickú, emocionálnu aj mentálnu, priblíženie sa k svojmu stredu, výsledkom meditácie bude pocit pokoja a zmierenia so sebou samým - sebaprijatie

 • MUZIKOTERAPIA - pasívna muzikoterapia v réžii muzikoterapeutky Gabriely Mikulášovej

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 10,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 9.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Štvrtok 11.10.2018 od 16,00 h - MAGICKÁ JESEŇ 2018 jesenná séria umelecko - kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

"KVET - ENERGETICKÝ OBRAZ - PAVERPOL" výtvarná dielňa s profesionálnou maliarkou energetických obrazov Jankou Škrabanovou a s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

 • TECHNIKA: pocitovátvorba energetického obrazu technikou paverpol ( čierny odtieň ) s dozdobením metalickými farbami a liečivými kameňmi a minerálmi na plátno na ráme 18 x 24 + prednáška k technike

 • "SOLFEGGIO FREKVENCIE" - interaktívna muzikoterapia s Gabrielou Mikulášovou a liečivými, zvukovo vibračnými ladičkami + krátka pasívna muzikoterapia v solfeggio frekvenciách

 • 180 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 14,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 9.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Piatok 12.10.2018 od 18,15 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

ANTISTRESOVÉ BUBNOVANIE s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a s autorom meditačno - relaxačnej hudby Henrichom Pilchom....

 • aktívna a pasívna muzikoterapia pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • aktívna muzikoterapia vo forme intuitívneho bubnovania na etnické bubny v sprievode rytmickej muzikoterapie s antistresovým účinkom

 • relaxačné dychové cvičenie, pasívna a relaxačná muzikoterapia pre psychické uvoľnenie

 • 60 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 7,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 11.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Nedeľa 14.10.2018 od 16,00 h - ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK - JESEŇ 2018 v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarné techniky podľa profesionálnych výtvarníkov Mgr. Anny Kittel Gurtlerovej a Vladimíra Kittela, DiS. Art vo výtvarnom kurze

 • TÉMA: FIGÚRA VO FANTASTICKOM UMENÍ - REPRODUKCIA DIELA

 • TECHNIKA: KRESBA & MAĽBA AKVARELOVÝMI PASTELKAMI na jemný, špeciálny papier A3 podľa predlohy

 • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie - prednáška k téme a technike

 • 150 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 12,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 12.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Utorok 16.10.2018 od 16,00 - ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK - JESEŇ 2018 v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarné techniky podľa profesionálnych , ukrajinských výtvarníkov, žijúcich na Slovensku - Tetiany Siedlovej a Igora Navrotského vo výtvarnom kurze

 • TÉMA: JESENNÉ ZÁTIŠIE & KVETY - INTERIÉR - OLEJOMAĽBA

 • TECHNIKA: KLASICKÁ MAĽBA AUTORSKÝMI TECHNIKAMI Igora Navrotského a Tetiany Siedlovej

 • na profesionálne maliarske plátno na ráme 30 x 40 ( alebo na maliarske plátno na ráme 25 x 30, prípadne na špeciálny štruktúrovaný papier A3, A4 ) podľa predlohy

 • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie - prednáška k technike

 • 180 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 23,00 eur / plátno 30 x 40, 21,00 eur / plátno 25 x 30, 18,00 eur / štruktúrovaný papier A3, štruktúrovaný papier A4 / 16,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 14.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Piatok 19.10.2018 od 16,00 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

POCITOVÉ MAĽOVANIE & MOTIVAČNÁ PREDNÁŠKA s lektorkou, motivátorkou a maliarkou Ivetou Maličkou

 • TÉMA PREDNÁŠKY: NAŠA ŽIVOTNÁ ENERGIA, ALEBO ENERGIA, KTORÚ SME DOSTALI PRI NARODENÍ - prednáška a beseda

 • TÉMA POCITOVÉHO MAĽOVANIA: "PODĽA NAŠEJ ŽIVOTNEJ ENERGIE" maľba akrylovými farbami na šepsované maliarske plátno na drevotrieske 30 x 60

 • 180 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí

 • poplatok: 18,00 eur

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 18.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Utorok 23.10.2018 od 16,00 h - MAGICKÁ JESEŇ 2018 jesenná séria umelecko - kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

"MACRAMÉ - ŠPERK I." kreatívna dielňa s profesionálnymi výtvarníkmi s Vladimírom Kittelom a Annou Kittel Gurtlerovou, DiS. Art

 • ZÁKLAD TECHNIKY vypletania špagátom - rovný riadok a jeho varirovanie pre naramok a náhrdelník + prednáška k technike

 • "KÚTOVSKÉ POVIEDKY" - veselé a pozitívne posedenie pri čítačke autorských diel Anny Gurtlerovej, Dis. Art v podaní samotnej autorky

 • 120 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 10,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 21.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Streda 24.10.2018 od 18,00 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

RIEŠENÍM KAŽDÉHO KONFLIKTU JE ODPUSTENIE s lektorkou a motivátorkou Mgr. Zuzkou Hrúzovou z Prievidze

 • vedená meditácia, prednáška a relaxácia pre ľudí, ktorípotrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • ÓM RELAXÁCIA - špeciálny dychová technika so zvukmi OM zameraná na prepustenie napätia vo fyzickom tele, emocionálnej a mentálnej únavy

 • ČO ZNAMENÁ ODPUSTIŤ?- Aké pocity máme z odpustenia, prečo je ťažké odpustiť tým, ktorí nám ublížili, je možné naučiť sa odpúšťať s ľahkosťou? & zistenie nefungujúcich a neefektívnych programov v podvedomí a prepustenie dusivých emócií ako hnev a vina - prednáška

 • VÍLOVÁ MEDITÁCIA - meditácia pomocou ochrannej láskyplnej víly a svojho strážneho anjela je zameraná na konfrontáciu osôb, ktoré nám ublížili a odpustenie. Výsledkom meditácie bude príjemný, hrejivý pocit, dobrá vôľa a spokojnosť so sebou samým

 • MUZIKOTERAPIA - pasívna muzikoterapia v réžii muzikoterapeutky Gabriely Mikulášovej

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 10,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 23.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Piatok 26.10.2018 od 17,15 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

MEDITAČNÁ MUZIKOTERAPIA s muzikoterapeutkou a arteterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

 • pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • pasívna, upokojúca, uvoľňujúca a relaxačná muzikoterapia s cieľom ponoriť sa do seba a navodiť v sebe harmóniu a pokoj

 • 60 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 5,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 25.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Utorok 30.10.2018 od 16,00 h - KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ - v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarno - kreatívne dielne pre tvorivých ľudí, ktorí hľadajú spoločnosť vo výtvarno - kreatívnej tvorbe za účelom vyplniť svoj voľný čas a oddýchnuť si v arteterapii v príjemnom prostredí umeleckého ateliéru

 • TÉMA: PRAŹSKÝ ORLOJ - KRESBA TUŠOM V KOMBINÁCII S AKVARELOM

 • kombinovaná technika kresby tušom a maľby akverlovými farbami na špeciálny jemný papier A3 podľa predlohy

 • podujatie prebieha BEZ LEKTORA

 • 120 minút pre pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 8,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 29.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Streda 31.10.2018 od 17,00 h - ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK - JESEŇ 2018 v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarné techniky podľa profesionálnej výtvarníčky a pedagogičky Mgr. Lucie Vrtelovej

 • TÉMA: SYMBOLIZMUS - "ANJEL" - SENZUÁLNA MAĽBA & KRESBA

 • TECHNIKA: maľba akrylovými farbami v tmavých odtieňoch v kombinácii s kresbou bielym perom a bielou tuhou s možnosťou dotvorením fosforovými farbami v duchu témy

 • na profesionálne maliarske plátno na ráme 30 x 40 ( alebo na maliarske plátno na ráme 25 x 30, prípadne na špeciálny štruktúrovaný papier A3, A4 ) podľa predlohy

 • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie - prednáška k technike

 • SYMBOLIZMUS - UMELECKÝ SMER - prednáška

 • 180 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 18,00 eur / plátno 30 x 40, 16 eur / plátno 25 x 30, 14,00 eur / štruktúrovaný papier A3, štruktúrovaný papier A4 / 12,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 30.10.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Piatok 2.11.2018 od 17,15 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

ZVUKY PRÍRODY - MUZIKOTERAPIA s muzikoterapeutkou a arteterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

 • pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • upokojúca, uvoľňujúca a relaxačná muzikoterapia s cieľom ponoriť sa do seba a navodiť v sebe harmóniu a pokoj

 • 60 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 5,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 1.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Sobota 3.11.2018 od 16,00 h - MAGICKÁ JESEŇ 2018 jesenná séria umelecko - kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

"TAJOMNÝ SVIETNIK - DECOUPAGE" kreatívna dielňa s lektorkou ručných prác Monikou Gettovou

 • TECHNIKA: priesvitná decoupage ( servítkovanie ) na sklo v duchu RECYKLÁCIE s dotvorením s jutou, špagátom a rôznym dekoračným materiálom

 • VO SVETLE SPOMIENOK III. - komorný, spomienkový koncert venovaný Pamiatke zosnulým v podaní umelcov PRIWIDYA PROJECT - Simy Gážikovej, Juraja a Gabriely Mikulášových, Viktórie Vaňovej a hostí - vlastné skladby a skladby v autorskej úprave spomienkového chrakateru ( od 19,00 h do 20,00 )

 • 240 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 8,00 eur, ZŤP / grátis

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 2.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Štvrtok 8.11.2018 od 16,00 h - KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ - v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarno - kreatívne dielne pre tvorivých ľudí, ktorí hľadajú spoločnosť vo výtvarno - kreatívnej tvorbe za účelom vyplniť svoj voľný čas a oddýchnuť si v arteterapii v príjemnom prostredí umeleckého ateliéru

 • TÉMA: JESENNÁ KRAJINOMAĽBA

 • klasická, alebo abstraktná maľba akrylovými, alebo olejovými farbami - štetcami, špachtľami, alebo kombinovane na šepsované maliarske plátno na drevotrieske 30 x 40 alebo na špeciálny štruktúrovaný papier A4 podľa obrázkovej predlohy

 • podujatie prebieha BEZ LEKTORA

 • 180 minút pre pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: akrylová maľba na plátno / 12,00 eur ( na štruktúrovaný papier / 8,00 eur ), olejomaľba / 13,00 eur ( na štruktúrovaný papier / 9,00 eur )

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 7.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Piatok 9.11.2018 od 17,15 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

RELAXAČNÁ MUZIKOTERAPIA & ANTISTRESOVÁ TVORBA s arteterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

 • pasívna a uvoľňujúca muzikoterapia spojená s antistresovou tvorbou - vyfarbovanie, alebo tvorba účelovej mandaly pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • pasívna a relaxačná muzikoterapia pre psychické uvoľnenie

 • antistresové vyfarbovanie predtlačeného diela na papier A4 - fixami, farbičkami alebo perokresbou, alebo intuitívna tvorba účelovej mandaly zameraná na vyriešenie osobných vecí účastníkov ( vzťahy, životná situácia, pocity, atď...), kresba mandaly na výkres A4 - fixami, farbičkami, alebo perokresbou ( tvorba mandaly nezahŕňa prednášku, rozbor diela ani výuku výtvarných techník )

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • materiál je v cene podujatia. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

 • poplatok: 7,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 8.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Nedeľa 11.11.2018 od 16,00 h - ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK - JESEŇ 2018 v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarné techniky podľa profesionálnych výtvarníkov Mgr. Anny Kittel Gurtlerovej, DiS. Art a Vladimíra Kittela vo výtvarnom kurze

 • TÉMA: FIGÚRA VO FANTASTICKOM UMENÍ - REPRODUKCIA DIELA

 • TECHNIKA: MAĽBA AKRYLOVÝMI FARBAMI na špeciálny štruktúrovaný papier A3 / A4 podľa predlohy

 • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie - prednáška k téme a technike

 • 150 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: A3 / 15,00 eur, A4 / 13,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 10.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Streda 14.11.2018 od 18,00 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

STRES JE PREVTELENÝ STRACH s lektorkou a motivátorkou Mgr. Zuzkou Hrúzovou z Prievidze

 • vedená meditácia, prednáška a relaxácia pre ľudí, ktorípotrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • ÁCH RELAXÁCIA - špeciálna dychová technika zameraná na prepustenie nahromadeného napätia vo fyzickom tele, pre zvýšenie prúdenia energie

 • ČO JE STRES? AKÉ STRACHY MA OVLÁDAJÚ?- Ako sa prejavuje? Ako ho môžeme zminimalizovať v každodennom živote? Čo znamená veriť Prozreteľnosti? Aké strachy mnou ovládajú? Aké strachy viac nepotrebujem? Chcem sa strachom vyhnúť alebo ich prijať? - prednáška

 • KRYŠTÁĽOVÁ MEDITÁCIA - za pomoci svojho vnútorného vedenia si očistíme myseľ od búrlivých, neposedných nepotrebných myšlienok, ktoré vyvolávajú stres a frustráciu, v mysli nastavíme vnútorný poriadok (ako vonku , tak i vo vnútri)

 • MUZIKOTERAPIA - pasívna muzikoterapia v réžii muzikoterapeutky Gabriely Mikulášovej

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 10,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 13.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Piatok 16.11.2018 od 17,15 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

HARMONIZAČNÁ MUZIKOTERAPIA s muzikoterapeutkou a arteterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

 • pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • pasívna, upokojúca, uvoľňujúca a relaxačná muzikoterapia s cieľom ponoriť sa do seba a navodiť v sebe harmóniu, pokoj + aktívna muzikoterapia s vibračnými ladičkami v liečivých solfeggio frekvenciách

 • 75 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 6,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 15.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Nedeľa 18.11.2018 od 16,00 h - MAGICKÁ JESEŇ 2018 jesenná séria umelecko - kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • "RETRO - BÁBIKY" kreatívna dielňa s lektorkou ručných prác a majsterkou odevnej tvorby s Monikou Gettovou

 • tvorba vintage dekorácie - minibábik v štýle " retro" z rôznych látok v duchu recyklácie v kombinácii s krajkami, stuhami, jutou, vrecovinou a filcom s dozdobením korálkami

 • prednáška k technike

 • "RETRO - POSEDENIE" pri knihách a videoprojekcii v téme

 • 180 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 10,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 16.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Utorok 20.11.2018 od 16,00 h - MAGICKÁ JESEŇ 2018 jesenná séria umelecko - kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • "KANZASHI DEKORÁCIE & DECOUPAGE FĽAŠA " kreatívna dielňa s lektorkou výtvarno - kreatívnej tvorby s Teréziou Vaňovou

 • tvorba kanzashi dekorácií, vhodných ako ozdobu počas VIANOC - anjel, kvet

 • zdobenie sviatočných fliaš technikou decoupage s dotvorením prírodnými materiálmi

 • prednáška k technike

 • "ZO SRDCA" poetická chvíľka so Soňou Dobrovodskou - Molnárovou v recitácii básní prievidzského autora Mariána Mikuláša

 • 210 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 12,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 19.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Štvrtok 22.11.2018 od 17,00 - KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarno - kreatívne dielne pre tvorivých ľudí, ktorí hľadajú spoločnosť vo výtvarno - kreatívnej tvorbe za účelom vyplniť svoj voľný čas a oddýchnuť si v arteterapii v príjemnom prostredí umeleckého ateliéru

 • TÉMA: PATCHWORKOVÉ VIANOČNÉ GULE

 • zdobenie polytyrenových gúl technikou "falošný patchwork" v duchu recyklácie s dozdobením stužkami a korálkami

 • podujatie prebieha BEZ LEKTORA a je určené pre pokročilých

 • 150 minút pre pokročilých

 • základný materiál je v cene, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • pitný režim

 • poplatok: 7,00 eur / tri produkty

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 21.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Piatok 23.11.2018 od 18,15 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

ANTISTRESOVÉ BUBNOVANIE s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a s autorom meditačno - relaxačnej hudby Henrichom Pilchom....

 • aktívna a pasívna muzikoterapia pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • aktívna muzikoterapia vo forme intuitívneho bubnovania na etnické bubny v sprievode rytmickej muzikoterapie s antistresovým účinkom

 • relaxačné dychové cvičenie, pasívna a relaxačná muzikoterapia pre psychické uvoľnenie

 • 60 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 7,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 22.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Sobota 24.11.2018 od 16,00 h - ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK - JESEŇ 2018 v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • výtvarné techniky podľa profesionálnych výtvarníkov Ing. Ľubomíra Abaffyho a Mgr. Lucii Vrtelovej vo výtvarnom kurze

 • TÉMA: SURREALIZMUS - SALVADOR DALÍ - REPRODUKCIA DIELA - ILÚZIA

 • TECHNIKA: OLEJOMAĽBA - KOMBINOVANÁ TECHNIKA - ABSTRAKT S KLASICKOU MAĽBOU

 • na šepsované maliarske plátno na drevotrieske 30 x 60 ( alebo štruktúrovaný papier A3 ) podľa predlohy

 • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie - prednáška k technike

 • ROZBOR DIELA Z GEOMETRICKEJ PERSPEKTÍVY - prednáška

 • SURREALIZMUS - UMELECKÝ SMER - prednáška

 • 210 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: plátno / 20,00 eur, štruktúrovaný papier A3 / 16,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 22.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Streda 28.11.2018 od 18,00 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

INTUÍCIA AKO JEDEN ZO ZMYSLOV KAŽDÉHO ČLOVEKA s lektorkou a motivátorkou Mgr. Zuzkou Hrúzovou z Prievidze

 • vedená meditácia, prednáška a relaxácia pre ľudí, ktorípotrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • RELAXÁCIA CHODIDIEL - vedená relaxácia chodidiel s pozornosťou na dýchanie, s cieľom uvoľniť fyzické napätie v tele a vnútorných orgánoch

 • ČO JE VNÚTORNÝ HLAS? - hlas rozumu či hlas srdca - ako ich rozoznať, prečo je dôležité počúvať svoju intuíciu - prednáška

 • zvýšenie osobnej energickej vibrácie - pomocou techniky vďačnosti, čo nám pomôže sa aktívne pripraviť na meditáciu.

 • TECHNIKA VĎAČNOSTI TELU A SVOJMU VNÚTORNÉMU HLASU - zvýšenie vibrácii a aktívna príprava na meditáciu a prijatie vedenia

 • MEDITÁCIA SRDCA - pozornosť usmerníme na srdce, ktoré zaplavíme liečivým svetlom a budeme s ním viesť aktívny dialóg

 • MUZIKOTERAPIA - pasívna muzikoterapia v réžii muzikoterapeutky Gabriely Mikulášovej

 • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 10,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 27.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


Štvrtok 29.11.2018 od 16,00 h - MAGICKÁ JESEŇ 2018 jesenná séria umelecko - kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

"MACRAMÉ - NÁRAMOK II." kreatívna dielňa s profesionálnymi výtvarníkmi s Vladimírom Kittelom a Annou Gurtlerovou, Dis. Art

 • TECHNIKA: točité macramé vypletanie špagátom pre náramok a náhrdelník + prednáška k technike

 • "O VÍLACH A ĽUĎOCH" - relaxačno - poetické posedenie pri recitácii autorských básní Anny Gurtlerovej, Dis. Art v podaní samotnej autorky

 • 120 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

 • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

 • poplatok: 10,00 eur

 • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 28.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


  Piatok 30.11.2018 od 17,15 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

  MOTIVAČNÁ PREDNÁŠKA s lektorkou a motivátorkou Ivetou Maličkou a MUZIKOTERAPIA s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

  • TÉMA PREDNÁŠKY: VZŤAHY, ALEBO PREČO SME TU...

  • MUZIKOTERAPIA - ZVUKY PRÍRODY - pasívna, relaxačná muzikoterapia v réžii muzikoterapeutky Gabriely Mikulášovej

  • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

  • poplatok: 8,00 eur

  • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 29.11.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


  Nedeľa 2.12.2018 od 16,00 h - ŠTEDRÝ DECEMBER 2018 séria umelecko - kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

  DARČEKOVO - "RETRO STROMČEK - VIANOČNÁ DEKORÁCIA" kreatívna dielňa s lektorkou ručných prác a majsterkou odevnej tvorby s Monikou Gettovou

  • tvorba dekorácie vhodnej do exteriéru aj interiéru z modelovacej hmoty a sklenených pohárov, dotvorených maľbou

  • prednáška k technike

  • VIANOČNÉ ROZPRÁVOČKY - počúvanie rozprávok z nahrávok

  • 180 minút pre začiatočníkov aj pokročilých, pre deti, aj dospelých

  • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

  • poplatok: 11,00 eur

  • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 1.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


  Piatok 7.12.2018 od 17,15 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

  MEDITAČNÁ MUZIKOTERAPIA s muzikoterapeutkou a arteterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

  • pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

  • pasívna, upokojúca, uvoľňujúca a relaxačná muzikoterapia s cieľom ponoriť sa do seba a navodiť v sebe harmóniu a pokoj

  • 60 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

  • poplatok: 5,00 eur

  • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 6.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


  Nedeľa 9.12.2018 od 16,00 h - ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK - DECEMBER 2018 v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

  • výtvarné techniky podľa profesionálnych výtvarníkov Mgr. Anny Kittel Gurtlerovej, DiS. Art a Vladimíra Kittela vo výtvarnom kurze

  • TÉMA: FIGÚRA VO FANTASTICKOM UMENÍ - REPRODUKCIA DIELA

  • TECHNIKA: OLEJOMAĽBA na šepsované maliarske plátno na drevotrieske 30 x 40 ( alebo na špeciálny štruktúrovaný papier A3, A4 ) podľa predlohy

  • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie - prednáška k téme a technike

  • 180 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

  • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

  • poplatok: šepsované plátno/ 18,00 eur, štruktúrovaný papier A3 / 16,00 eur, štruktúrovaný papier A4 / 14,00 eur

  • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 7.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


  Utorok 11.12.2018 od 16,00 h - ŠTEDRÝ DECEMBER 2018 séria umelecko - kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

  DARČEKOVO - "PAPIEROVÉ PLETENIE - KOŠÍK " kreatívna dielňa s lektorkou ručných prác a pedagogičkou Bc. Irenou Jajcajovou

  • pletenie košíka tvaru podľa ľubovôle z papierových ruličiek vo finálnej úprave maľovaním, alebo decoupage technikou ( servítkovaním )

  • prednáška k technike

  • TRBLIETANIE - poetická "chvíľka" v recitácii so Soňou Dobrovodskou - Molnárovou

  • 210 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

  • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

  • poplatok: 11,00 eur

  • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 10.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


  Streda 12.12.2018 od 18,00 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia s motívátorkou a lektorkou a motivátorkou Mgr. Zuzkou Hrúzovou z Prievidze

  • vedená meditácia, prednáška a relaxácia pre ľudí, ktorípotrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

  • RELAXÁCIA - téma v predpríprave

  • prednáška - téma v predpríprave

  • MEDITÁCIA - téma v predpríprave

  • MUZIKOTERAPIA - pasívna muzikoterapia v réžii muzikoterapeutky Gabriely Mikulášovej

  • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

  • poplatok: 10,00 eur

  • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 11.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


  Piatok 14.12.2018 od 17,15 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

  SOLFEGGIO FREKVENCIE - MUZIKOTERAPIA s muzikoterapeutkou a arteterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

  • pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

  • pasívna, upokojúca, uvoľňujúca a relaxačná muzikoterapia s cieľom ponoriť sa do seba a navodiť v sebe harmóniu a pokoj + aktívna muzikoterapia s vibračnými ladičkami v liečivých solfeggio frekvenciách

  • 75 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

  • poplatok: 6,00 eur

  • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 13.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


  Nedeľa 16.12.2018 od 15,30 h - ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK - DECEMBER 2018 v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

  • výtvarné techniky podľa profesionálnych výtvarníkov Ing. Ľubomíra Abaffyho a Mgr. Lucii Vrtelovej vo výtvarnom kurze

  • TÉMA: ZIMNÁ KRAJINA & DETAIL - ABSTRAKT

  • TECHNIKA: MAĽBA ŠPACHTĽAMI AKRYLOVÝMI FARBAMI

  • na profesionálne maliarske plátno na ráme 40 x 40 ( alebo na maliarske plátno na ráme 30 x 30 ) podľa predlohy

  • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie - prednáška k technike

  • ROZBOR DIELA Z GEOMETRICKEJ PERSPEKTÍVY - prednáška

  • 210 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

  • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

  • poplatok: plátno 40 x 40 / 20,00 eur, plátno 30 x 30 / 18,00 eur

  • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 14.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


  Utorok 18.12.2018 od 16,00 h - ŠTEDRÝ DECEMBER 2018 séria umelecko - kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

  DARČEKOVO - "MACRAMÉ - ŠPERK III." kreatívna dielňa s profesionálnymi výtvarníkmi s Vladimírom Kittelom a Annou Kittel Gurtlerovou, DiS. Art

  • KOMBINOVANÉ MACRAMÉ s korálkami pre dekoratívne prírodné šperky

  • "KÚTOVSKÉ POVIEDKY II." - veselé a pozitívne posedenie pri čítačke autorských diel Anny Gurtlerovej, Dis. Art v podaní samotnej autorky

  • 150 minút pre začiatočníkov aj pokročilých

  • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

  • poplatok: 12,00 eur

  • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 17.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


  Piatok 21.12.2018 od 18,15 h - LIEČBA UMENÍM v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

  ANTISTRESOVÉ BUBNOVANIE s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a s autorom meditačno - relaxačnej hudby Henrichom Pilchom....

  • aktívna a pasívna muzikoterapia pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

  • aktívna muzikoterapia vo forme intuitívneho bubnovania na etnické bubny v sprievode rytmickej muzikoterapie s antistresovým účinkom

  • relaxačné dychové cvičenie, pasívna a relaxačná muzikoterapia pre psychické uvoľnenie

  • 60 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

  • poplatok: 7,00 eur

  • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 20.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


  Sobota 22.12.2018 od 16.00 h - KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

  • výtvarno - kreatívne dielne pre tvorivých ľudí, ktorí hľadajú spoločnosť vo výtvarno - kreatívnej tvorbe za účelom vyplniť svoj voľný čas a oddýchnuť si v arteterapii v príjemnom prostredí umeleckého ateliéru

  • téma: MESTO V ZIME - OLEJOMAĽBA

  • abstraktná, alebo klasická maľba akrylovými, alebo olejovými farbami - štetcami, špachtľami, alebo kombinovane na šepsované maliarske plátno na drevotrieske 30 x 40 alebo na špeciálny štruktúrovaný papier A4 podľa obrázkovej predlohy

  • podujatie prebieha BEZ LEKTORA

  • 180 minút pre pokročilých

  • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

  • poplatok: akrylová maľba na plátno / 12,00 eur ( na štruktúrovaný papier / 8,00 eur ), olejomaľba / 13,00 eur ( na štruktúrovaný papier / 9,00 eur )

  • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 20.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


  Streda 26.12.2018 od 16,00 h - ŠTEDRÝ DECEMBER 2018 séria umelecko - kreatívnych podujatí v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

  MANDALA ŠTEDROSTI - umelecko - kreatívne podujatie s lektorkou a výtvarníčkou Teréziou Vaňovou

  • pocitová tvorba mandaly určenej k štedrosti v živote v rôznych oblastiach, slúžiacej k pritiahnutiu životného bohatstva v súkromnej a v pracovnej oblasti života - podujatie vedené lektorkou ( tvorba mandaly rozbor diela )

  • maľba akrylovými, metalickými a fosforovými farbami na špeciálny prírodný kartón- papier zemitých farieb A3 s dotvorením bodkovacou metódou, tekutými perlami a kamienkami

  • MANDALA, SLNOVRAT, SPOJITOSTI - voľná prednáška spojená s besedou v réžii Terézie Vaňovej a Gabriely Mikulášovej

  • 210 minút intuitívnej tvorby, relaxu a pohody

  • základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.

  • poplatok: 15,00 eur

  • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 25.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


  Piatok 28.12.2018 od 17,00 h - PRIWIDYA Fest 9 - 3. festivalový deň v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

  • ZIMNÉ MEDZISVIATKY multižánrový umelecký program v duchu Vianočných sviatkov

  • MOMENT LÁSKY - DETAIL ZIMNÉHO ZÁTIŠIA od 17,00 h do 19,00 h - výtvarné podujatie s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou v maľbe technikou gvaš na výkres A3 s využitím netradičných výtvarných techník. Poplatok: 11,00 eur

  • KOLIEDKY od 19,30 h do 21,00 h - komorný, komponovaný koncert umelcov PRIWIDYA PROJECT - prievidzského umeleckého projektu v slovenských koledách a vianočných skladbách vo vlastnej autorskej úprave s umeleckým slovom umelkyne slova Soni Dobrovodskej - Molnárovej z Handlovej v básniach autorov z prievidzského regiónu. Poplatok: 5,00 eur

  • NA ZÁVER... - sprievodná, netradičná mini - výstava výtvarných diel profesionálnej výtvarníčky Mgr. Lucii Vrtelovej z Opatoviec nad Nitrou - diela dlhoročnej práce mladej výtvarníčky v kombinácii rôznych výtvarných, v tradičných a netradičných technikách

  • Účastníci podujatia MOMENT LÁSKY majú účasť na podujatie KOLIEDKY grátis.

  • základný materiál na výtvarné podujatie je v cene, ostatné pomôcky zapožičiame. Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky.

  • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 27.12.2018 na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


  Viac info: https://umenie-zabava-relax.eu


  Podujatie je v autorskej réžii Gabriely Mikulášovej.

  Zmena programu vyhradená.


  Organizátor podujatia:

  Gabriela Mikulášová

  Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - umelecká agentúra

  PRIWIDYA PROJECT - prievidzský umelecký projekt

  https://umenie-zabava-relax.eu


  Partneri:

  Monika Gettová, Terézia Vaňová, Mgr. Lucia Vrtelová, Anna Gurtlerova DiS. Art, Vladimír Kittel,Viktória Vaňová, Sima Gážiková, Henrich Pilch, Soňa Molnárová, Ing. Ľubomír Abaffy, Iveta Maličká, Mgr. Zuzka Hrúzová, Bc. Irena Jajcajová, Peter Kršiak, Janka Škrabanová, Tetiana Siedlova, Igor Navrotskyi


  Reklamní partneri:

  codnes.sk.

  kadomesta.sk


  Ďalšie info:

  https://umenie-zabava-relax.eu


  Informácie pre nahlásených účastníkov podujatí:

  V prípade, že sa nemôžete zúčastniť PODUJATIA, na ktorý ste sa prihlásili, žiadame Vás, svoju neúčasť telefonicky - 0918 889 320 oznámiť najneskôr 4 hodiny pred začiatkom kurzu. V prípade, že svoju neúčasť neohlásite, nebudeme Vašu žiadosť o účasť na našich ďalších kurzoch a aktivitách v budúcnosti registrovať.

  Minimálny počet účastníkov na naše aktivity od 3 - 5 ľudí, podľa druhu podujatia. Vyhradzujeme si právo pri malom počte záujemcov podujatie odložiť na iný termín, alebo zrušiť. Informáciu o preložení podujatia na iný termín, alebo o zrušení podujatia oznámime deň pred uskutočnením podujatia mailovou komunikáciou, najneskôr však 3 hodiny pred začiatkom podujatia - telefonicky.

Umelecké, kreatívne a arteterapeutické podujatia LETO 2018

Umelecké, výtvarno - kreatívne podujatia JAR 2018

Výtvarno - kreatívne podujatia JANUÁR, FEBRUÁR, MAREC 2018


Výtvarno - kreatívne podujatia DECEMBER 2017

UMELECKÉ VÝTVARNO - KREATÍVNE PODUJATIA

OKTÓBER, NOVEMBER 2017

PRIWIDYA Fest 8

8. ročník tradičného, umelecko - multižánrového festivalu

LETNÉ TVORIVOSTI 2017

LETNÉ MUZIKOTERAPIE v PRIWIDYA Clube v Prievidzi

Jún - September 2017

JARNÉ FANTÁZIE 2017

ČAROVNÁ ZIMA 2017

Štedrý december 2016

Prehlásenie v zmysle Smernice EU a novej právnej úpravy GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Týmto prehlasujeme, že prihlásení účastníci na naše pripravované podujatia, ktorí poskytnú svoje meno, priezvisko, mailový kontakt a telefonický kontakt sú vo výlučne našej evidencii prihlásených účastníkov na konkrétne podujatie umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJEKT , ktoré eviduje Gabriela Mikulášová, ako správca týchto evidencií v písomnej a internej elektronickej forme, ktorá sa za žiadnych okolností a v žiadnom prípade neposkytne tretej strane. Taktiež dávame na vedomie, že máme právo zverejniť fotografie a video - záznamy z podujatia, keďže podujatia organizované Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT sú verejnými podujatiami. Fotografie a video - záznamy sú používané výlučne k propagácii podujatí a k tlačovým správam z podujatí organizovanými Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT. Účastníci podujatia majú právo nesúhlasiť s vizuálnym zverejnením ich osoby a diela, ktoré však musia oznámiť vopred písomnou formou - prehlásením, môže byť aj mailovou formou na mailovú adresu: mikulasova.gabriela@gmail.com