Ponuka programov
Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

PONUKA PROGRAMOV PRE DETI
Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT


ÚSMEV PRE DETI
interaktívny umelecko - zábavný program nie len pre deti v trvaní cca 60 - 90 minút 
- interaktívne kúzlenie so srdečným kúzelníkom ( veselá mágia a kúzla v show so zapojením detí vo vystúpení s veselým sprievodným konferancom s Dušanom Cápom, účastníkom a finalistom viacerých ročníkov súťaže ČeskoSlovensko má talent )
- pesničky z rozprávok, moderné a ľudové skladby ( sólo skladby pre malé, aj veľké deti v podaní umelcov PRIWIDYA PROJECT a a finalistky súťaže ČeskoSlovensko má talent 2017 Simony Gážikovej a hostí )
- sprievodný konferanc v podaní rozprávkovej postavičky ŠAŠOSLAVA
- v podaní rozprávkových bytostí
- účinkujú umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia
- kostýmová show, vlastné rekvizity, sprievodná hudba
- program vhodný na pódia, do interiéru a exteriéru
- zmluvne istenéINTERAKTÍVNE VARIETÉ PRE DETI I.
Komponovaný zábavný program pre malé, aj veľké deti v trvaní cca 90 - 120 minút

- interaktívne tance street dance ( moderné tanečné vstupy + výučba moderných tancov so zapojením detí, súťaž o najlepšieho tanečníka - show so sprievodným konferancom )
- interaktívne kúzlenie so srdečným kúzelníkom ( veselá mágia a kúzla v show so zapojením detí vo vystúpení s veselým sprievodným konferancom s Dušanom Cápom, účastníkom a finalistom viacerých ročníkov súťaže ČeskoSlovensko má talent )
- pesničky z rozprávok, moderné skladby ( sólo skladby pre malé, aj veľké deti v podaní umelcov PRIWIDYA PROJECT a a finalistky súťaže ČeskoSlovensko má talent 2017 Simony Gážikovej a hostí )
- sprievodný konferanc v úlohe rozprávkovej postavičky
- účinkujú umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia
- v prípade záujmu k dispozícii veľkoplošná videoprojekcia k téme
- program vhodný na pódia, do interiéru a exteriéru
- zmluvne istenéINTERAKTÍVNE VARIETÉ PRE DETI II.
Komponovaný zábavný program pre malé, aj veľké deti v trvaní cca 90 - 120 minút 
- interaktívne tance street dance ( moderné tanečné vstupy + výučba moderných tancov so zapojením detí, súťaž o najlepšieho tanečníka - show so sprievodným konferancom )
- interaktívne kúzlenie so srdečným kúzelníkom ( veselá mágia a kúzla v show so zapojením detí vo vystúpení s veselým sprievodným konferancom s Dušanom Cápom, účastníkom a finalistom viacerých ročníkov súťaže ČeskoSlovensko má talent )
- sprievodný konferanc v úlohe Alžbetky Pávovej a jej kamaráta, zatúlaného čertíka, formou príbehu
- účinkujú umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia
- kostýmová show, vlastné rekvizity, sprievodná hudba
- program vhodný na pódia, do interiéru a exteriéru
- zmluvne istenéVESELÉ PRÍBEHOVANIE I.
Komponovaný zábavný program pre malé, aj veľké deti v trvaní cca 90 - 120 minút 
- Cvrček a mravec - veselá interaktívna, činoherno - bábková rozpávka s pesničkami o lenivom cvrčkovi, ktorého zachránia usilovné mravce ( divadelná show s aktívnym zapojením detí do deja rozprávky v podaní profesionálnych herečiek )
- interaktívne kúzlenie so srdečným kúzelníkom ( veselá mágia a kúzla v show so zapojením detí vo vystúpení s veselým sprievodným konferancom s Dušanom Cápom, účastníkom a finalistom viacerých ročníkov súťaže ČeskoSlovensko má talent )
- moderné pesničky ( sólo skladby pre malé, aj veľké deti v podaní umelcov PRIWIDYA PROJECT a a finalistky súťaže ČeskoSlovensko má talent 2017 Simony Gážikovej a hostí )
- sprievodný konferanc v podaní rozprávkovej postavičky
- účinkujú umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia
- kostýmová show, vlastné rekvizity, sprievodná hudba
- program vhodný na pódia, do interiéru a exteriéru
- zmluvne istenéVESELÉ PRÍBEHOVANIE II.
Komponovaný zábavný program pre malé, aj veľké deti v trvaní cca 90 - 120 minút 
- Cvrček a mravec - veselá interaktívna, činoherno - bábková rozpávka s pesničkami o lenivom cvrčkovi, ktorého zachránia usilovné mravce ( divadelná show s aktívnym zapojením detí do deja rozprávky v podaní profesionálnych herečiek )
- interaktívne tance street dance ( moderné tanečné vstupy + výučba moderných tancov so zapojením detí, súťaž o najlepšieho tanečníka - show so sprievodným konferancom )
- moderné pesničky ( sólo skladby pre malé, aj veľké deti v podaní umelcov PRIWIDYA PROJECT a a finalistky súťaže ČeskoSlovensko ma talent 2017 Simony Gážikovej a hostí )
- sprievodný konferanc v podaní rozprávkovej postavičky
- účinkujú umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia
- kostýmová show, vlastné rekvizity, sprievodná hudba
- program vhodný na pódia, do interiéru a exteriéru
- zmluvne istenéVESELÉ PRÍBEHOVANIE III.
Komponovaný zábavný program pre malé, aj veľké deti v trvaní cca 60 - 90 minút 
- Cvrček a mravec - veselá interaktívna, činoherno - bábková rozpávka s pesničkami o lenivom cvrčkovi, ktorého zachránia usilovné mravce ( divadelná show s aktívnym zapojením detí do deja rozprávky v podaní profesionálnych herečiek )
- moderné aj iné pesničky ( sólo skladby pre malé, aj veľké deti v podaní umelcov PRIWIDYA PROJECT a a finalistky súťaže ČeskoSlovensko ma talent 2017 Simony Gážikovej a hostí )
- sprievodný konferanc v podaní rozprávkovej postavičky
- účinkujú umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia
- kostýmová show, vlastné rekvizity, sprievodná hudba
- program vhodný na pódia, do interiéru a exteriéru
- zmluvne istenéPRÍBEH VETRA
Poetický umelecko - dramatický príbeh nie len pre deti v trvení 90 - 120 minútový program
- VIETOR - rozprávač vo svojom príbehu a jeho putovaní po cestách svetom...
- počas jeho magického rozprávania sa Vám predstavia umelci s vystúpením charakterizujúcim rôzne svetové kultúry minulosti
- príbeh má nádych ľahkej literárnej mystiky a zároveň je poučný...
- spev - skladby v rôznych jazykoch starého, aj súčasného sveta ( latinský, ruský, azerbajdžanský, český, anglický, atď... )
- slovenský folkĺór - viac-hlasný spev ľudových piesní v podaní detskej folklórnej skupiny
- mních - hudobník - moderná alternatívna hudba s prvkami starých časov
- fakírska orientálna show, tanec z ďalekého východu
- kostýmová show, vlastné rekvizity, sprievodná hudba
- program vhodný na každý druh, do interiéru aj exteriéru
- Zmluvne istenéROZPRÁVOČKY V KAPSE - Mikulášsky program
Umelecko - zábavný interaktívny program nie len pre deti v trvaní 75 - 60 minút + Mikulášska nádielka
- Veselé rozprávkové a iné príbehy vo forme tematických divadelných scénok v podaní dvoch profesionálnych herečiek
- Rozprávkové tematické skladby a vianočné piesne a koledy v podaní finalistky súťaže ČeskoSlovensko má talent 2017 Simony Gážikovej v úlohe čertíka a hostí - rozprávkových postavičiek...
- Mikuláš, anjel a čertík - príchod Mikuláša v sprievode anjela, čertíka + príhovor Mikuláša a rozdávanie balíčkov
- tématické kulisy, jemné svetelné efekty, sprievodný konferanc
- zvuková technika s obsluhou, zvukový asistent
- program vhodný na každý druh pódia, do interiéru aj exteriéru

- zmluvne istenéMIKULÁŠSKE KÚZLO
Umelecko - zábavný interaktívny program nie len pre deti v trvaní 45 - 60 minút + Mikulášska nádielka
- Mikulášsky kúzelnícky pomocník - mikulášske interaktívne kúzlenie v podaní kúzelníka Dušana Cápu, finalistu viacerých talentových súťaží, známeho z viacerých ročníkov mediálnej súťaže ČeskoSlovensko má talent
- Zimné spievanky - tématické skladby a koledy v podaní rozprávkových postavičiek Pani Zimy, Zimnej víly za pomoci anjela, čertíka a detí v interaktívnom ponímaní...
- Mikuláš, anjel a čertík - príchod Mikuláša v sprievode anjela, čertíka + príhovor Mikuláša a rozdávanie balíčkov
- tématické kulisy, jemné svetelné efekty, sprievodný konferanc
- zvuková technika s obsluhou, zvukový asistent
- program vhodný na každý druh pódia, do interiéru aj exteriéru

- zmluvne istenéMIKULÁŠSKE TVORIVOSTI, VESELOSTI
Interaktívny, zábavný program nie len pre deti v trvaní 60 - 75 minút v zábave a v kreativite + Mikulášska nádielka
- Mikulášska kreatívna "chvíľka na kolenách" - kreatívne tvorenie s lektormi - Mikulášskymi škriatkami, výtvarná tvorba mikulášskeho dielka, ktoré spolu s materiálom ostávajú malým, aj veľkým tvorcom ako darček - spomienka ( nie sú nutné stoly, tvorí sa na podložkách - vyfarbovanie predlohy, kresba, perokresba, iné... )
- sprievodná hudba v téme
- koledy, tématické piesne, skladby z rozprávok v podaní rozprávkových postavičiek - Mikulášskych škriatkov
- kulisy, jemná svetelná technika, sprievodný konferanc
- zvuková technika s obsluhou, zvukový asistent
- zabezpečenie materiálu na kreatívne tvorivosti ( materiál ostáva deťom )
- Mikuláš, anjel a čertík v príhovore a v rozdávaní balíčkov
- program možno zabezpečiť pre maximálne 40 osôb
- program vhodný len do interiéru a do komorného prostredia

- zmluvne istenéMIKULÁŠSKE VARIETÉ PRE DETI
Komponovaný zábavný program pre malé, aj veľké deti v trvaní cca 90 minút ( podľa počtu detí ) + Mikulášska nádielka
- interaktívne street dance
- interaktívne kúzlenie so srdečným kúzelníkom
- pesničky z rozprávok, koledy a Vianočné piesne...
- sprievodný konferanc
- v podaní Mikulášskych škriatkov, čerta, anjela a iných rozprávkových bytostí
- Mikulášska nádielka s Mikulášom, čertom a anjelom - príhovor Mikuláša a rozdávanie balíčkov v dobrej nálade
- účinkujú umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia
- kostýmová show, vlastné rekvizity, jemné svetelné efekty
- zvuková aparatúra s obsluhou, zvukový asistent
- v prípade záujmu k dispozícii veľkoplošná videoprojekcia k téme
- program vhodný na rôzny druh pódia, do interiéru a exteriéru

- zmluvne istenéSVIATOČNÉ SPIEVANKY
Hudobný program vhodný na Mikulášske a Vianočné obdobie + Mikulášska nádielkavianočné piesne, koledy a skladby z rozprávok v podaní tématických rozprávkových postavičiek - spevákov PRIWIDYA PROJECT - prievidzského umeleckého projektu a ich hostí
sprievodný konferanc
Mikulášska nádielka s Mikulášom, čertom a anjelom - príhovor Mikuláša a rozdávanie balíčkov v dobrej nálade
účinkujú umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia
kostýmová show, vlastné rekvizity, jemné svetelné efekty
zvuková aparatúra s obsluhou, zvukový asistent
program vhodný do interiéru a exteriéru a na rôzny druh pódia
zmluvne istenéHVIEZDNY MIKULÁŠ & HVIEZDNE VIANOCE
Zábavno - estrádny mikulášsko - vianočný program pre veľkých, aj malých v trvaní 60 - 90 minút + Mikulášska nádielka
- Kúzelník Dušan Cápa - finalista rôznych súťaží, známy z viacerých ročníkov mediálnej súťaže ČeskoSlovensko má talent - v kúzlení, interaktívnej mágii a v mikromágii
- Simona Gážiková - finalistka mediálnych súťaží ČeskoSlovensko má talent 2016 a Hlas ČeskoSlovenska 2014 - v rockových baladách a vianočných skladbách
- Miko Budáč - finalista mediálnej súťaže Môj najmilší hit 2007, známy z rôznych televíznych relácii - v hitoch časov minulých, v skladbách rôznych žánrov nie len na vianočnú tému
- Mikuláš ( Santa Claus ), anjel a čert v príhovore a v rozdávaní baličkov & darčekov
- kulisy, jemné svetelné efekty, sprievodný konferanc
- zvuková aparatúra s obsluhou, zvukový asistent
- program vhodný do interiéru a exteriéru a na rôzny druh pódia

- zmluvne istenéAKO SA DVA HROCHY OCITLI NA SEVERNOM PÓLE
Umelecko - zábavný interaktívny program nie len pre deti v trvaní 45 - 60 minút + Mikulášska nádielka
- Interaktívne divadielko v podaní dvoch profesionálnych herečiek, veselý príbeh o dvoch zvedavých hrošíkoch a ich veľkom priateľstve, zapojenie detí do deja
- Zimné spievanky - tématické skladby a koledy v podaní rozprávkových postavičiek za pomoci anjela a čertíka...
- Mikuláš, anjel a čertík - príchod Mikuláša v sprievode anjela, čertíka + príhovor Mikuláša a rozdávanie balíčkov
- tématické kulisy, jemné svetelné efekty, sprievodný konferanc
- zvuková technika s obsluhou, zvukový asistent
- program vhodný na každý druh pódia, do interiéru aj exteriéru

- zmluvne istenéO DVOCH MIKULÁŠSKYCH STRAŠIDIELKACH
Umelecko - zábavný interaktívny program nie len pre deti v trvaní 45 - 60 minút + Mikulášska nádielka
- Interaktívne divadielko v podaní dvoch profesionálnych herečiek, veselý príbeh o dvoch ustráchaných, mikulášskych strašidielkach, zapojenie detí do deja
- Zimné spievanky - tématické skladby a koledy v podaní rozprávkových postavičiek za pomoci anjela a čertíka...
- Mikuláš, anjel a čertík - príchod Mikuláša v sprievode anjela, čertíka + príhovor Mikuláša a rozdávanie balíčkov
- tématické kulisy, jemné svetelné efekty, sprievodný konferanc
- zvuková technika s obsluhou, zvukový asistent
- program vhodný na každý druh pódia, do interiéru aj exteriéru

- zmluvne istenéROZPRÁVKA O ROZPRÁVKACH
Umelecko - zábavný interaktívny program nie len pre deti v trvaní 45 - 60 minút + Mikulášska nádielka
- Interaktívne divadielko v podaní sólo profesionálnej herečky, veselý rozprávkový príbeh pre veľkých, aj malých, kombinácia slovenských rozprávok v jednom deji, zapojenie detí do deja
- Rozprávkové tematické skladby a vianočné piesne a koledy v podaní finalistky súťaže ČeskoSlovensko má talent 2017 Simony Gážikovej v úlohe čertíka a hostí - rozprávkových postavičiek...
- Mikuláš, anjel a čertík - príchod Mikuláša v sprievode anjela, čertíka + príhovor Mikuláša a rozdávanie balíčkov
- tématické kulisy, jemné svetelné efekty, sprievodný konferanc
- zvuková technika s obsluhou, zvukový asistent
- program vhodný na každý druh pódia, do interiéru aj exteriéru

- zmluvne istenéPOD VIANOČNÝM STROMČEKOM...
interaktívny umelecko - zábavný program nie len pre deti v trvaní cca 60 minút v podaní umelcov umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia
- interaktívne kúzlenie so srdečným Vianočným kúzelníkom ( veselá mágia a kúzla v show so zapojením detí vo vystúpení s veselým sprievodným konferancom s Dušanom Cápom, účastníkom a finalistom viacerých ročníkov súťaže ČeskoSlovensko má talent )
- koledy a ľudové skladby & Vianočné veršovanky v podaní Gabriely a Juraja Mikulášových a hostí... ( živý spev a umelecké slovo v sprievode reprodukovanej hudby )
- sprievodný konferanc 
- kostýmy v téme
- program vhodný  na každý druh pódia, do interiéru a exteriéru
- zmluvne istené


Sprievodné programy:
- MAĽOVANIE NA TVÁR 
- sprievodný program s umelcom mimo pódia, ktorý prebieha počas celého trvania akcie, maľovanie na tvár profesionálnou divadelnou vizážistkou, hodina / cca 15 - 18 detí

- VYROB SI MAŇUŠKU 
- sprievodný program s umelcami mimo pódia, kreatívne dielničky pre šikovníkov s rozprávkovými vílami ( sprievodný program, prebiehajúci mimo pódia, hravá spoločná kreatívna tvorba s deťmi s profesionálnymi lektorkami ). Deti si, za pomoci našich víl, vyrobia ručným šitím z filcu a iných látok tématickú maňušku a dozdobia rôznymi materiálmi a maľovaním. K dispozícii majú materiál na tvorbu. Hotové diela ostávajú deťom. ( vhodné pre maximálne 15 detí ). Program v trvaní 90 minút. 
Technické požaiadavky: priestor na dielničky, stoly a stoličky pre 15 detí 


- VYMODELUJ SI ZVIERATKO 
- sprievodný program s umelcami mimo pódia, kreatívne dielničky pre šikovníkov s rozprávkovými vílami ( sprievodný program, prebiehajúci mimo pódia, hravá spoločná kreatívna tvorba s deťmi s profesionálnymi lektorkami ). Deti si, za pomoci našich víl, vyrobia modelovaním z profesionálnej modelovacej hmoty zvieratko podľa ľubovôle a dozdobia maľovaním. K dispozícii majú materiál na ( vhodné pre maximálne 15 detí ) 
Technické požaiadavky: priestor na dielničky, stoly a stoličky pre 15 detí

- VYMODELUJ SI ZVIERATKO 
- sprievodný program s umelcami mimo pódia, kreatívne dielničky pre šikovníkov s rozprávkovými vílami ( sprievodný program, prebiehajúci mimo pódia, hravá spoločná kreatívna tvorba s deťmi s profesionálnymi lektorkami ). Deti si, za pomoci našich víl, vyrobia modelovaním z profesionálnej modelovacej hmoty zvieratko podľa ľubovôle a dozdobia maľovaním. K dispozícii majú materiál na tvorbu. Hotové diela ostávajú deťom. Program v trvaní 90 minút. ( vhodné pre maximálne 15 detí ) 
Technické požaiadavky: priestor na dielničky, stoly a stoličky pre 15 detí

- ZAHRAJ SA NA MALIARA 
- sprievodný program s umelcami mimo pódia, výtvarné dielničky pre šikovníkov s rozprávkovými vílami ( sprievodný program, prebiehajúci mimo pódia, hravá spoločná kreatívna tvorba s deťmi s profesionálnymi lektorkami ). Deti si majú možnosť namaľovať obraz akrylovými farbami v rozprávkovej téme na maliarské plátno na drevotrieske...k dispozícii majú maliarské stojany, štetece, farby a ostatné pomôcky k maľbe. Hotové diela ostávajú deťom. Program v trvaní 90 minút.
Technické požaiadavky: priestor na dielničky, stoly a stoličky pre 15 detí

- ZAHRAJ SA NA UMELCA 
- sprievodný program s umelcami mimo pódia, výtvarné dielničky pre šikovníkov s rozprávkovými vílami, hravá spoločná výtvarno - kreatívna tvorba s profesionálnymi lektorkami. Deti si majú možnosť vytvoriť dielo kombinovanou technikou kresbou & maľbou roztierateľnými farbičkami ( kresba sa rozmaľuje a vznikne maľba ) s aplikovaním servítkovej metódy v rozprávkovej téme na výkres...k dispozícii majú výtvarné podložky, farbičky, štetce, servítky, lepidlo a ostatné pomôcky k tvorbe. Hotové diela ostávajú deťom. Program v trvaní 90 minút. ( vhodné pre maximálne 15 detí ) 
Technické požaiadavky: priestor na dielničky, stoly a stoličky pre 15 detí

- DISKO S DJ ŠAŠKOM 
- sprievodný program s umelcami na pódiu, diskotéka pre veľkých, aj malých s rozprávkovou postavičkou v úlohe šaša ako DJ s jeho animátormi v úlohe pomocníkov.

- Zmluvne istené

- Zabezpečenie zvukovej techniky s obsluhou


- V prípade záujmu k dispozícii veľkoplošná videoprojekcia k téme


- Kostýmy rozprávkových postavičiek sú v klasickej forme navrhnuté a vytvorené umelcami prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJECT pod dohladom lektorky kreatívnej tvorby a majsterky odevnej výroby Moniky Gettovej v spolupráci s Krajčírskou dielňou Dana Hojčová Prievidza.


- V autorskej réžii Gabriely Mikulášovej, riaditeľky umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia.


- Program s cenovou ponukou a ostatnými náležitosťami zasielame na vyžiadanie cez mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com


- Ďalšie informácie o našej činnosti, fotografie z akcií a iné náležitosti nájdete na našich webových stránkach:
https://umenie-zabava-relax.eu
https://umelecka-agentura.wbl.sk


Od roku 2010 aktívne účinkujeme na rôznych miestach Slovenska. Máme za sebou množstvo účinkovaní pri rôznych príležitostiach pre obce, mestá, spoločnosti, školy a iných objednávateľov. V posledných rokoch sme prevažne účinkovali pre detských divákov. Naše programy sú komponované vo forme, aby sme zabavili deti rôzneho veku. Ako prvý na Slovensku sme začali ponúkať pre deti komponované ( estrádne ) programy, ktoré sa stále tešia obľube, nielen u detí, ale aj u dospelých, čo je aj našou radosťou. Sme pozitívne naladení a vždy sa snažíme, aby sme našou prácou urobili spokojných ľudí, ktorí nám prejavia dôveru formou objednávky našich služieb.


Prajeme Vám krásne dni.
S úctou, za všetkých našich umelcov, Gabriela Mikulášová.

Ďalšie...

Programy pre deti a mládež...

Viac info: https://www.umenie-zabava-relax.eu/ponuka-programov-programov-pre-deti/

Prehlásenie v zmysle Smernice EU a novej právnej úpravy GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Týmto prehlasujeme, že prihlásení účastníci na naše pripravované podujatia, ktorí poskytnú svoje meno, priezvisko, mailový kontakt a telefonický kontakt sú vo výlučne našej evidencii prihlásených účastníkov na konkrétne podujatie umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJEKT , ktoré eviduje Gabriela Mikulášová, ako správca týchto evidencií v písomnej a internej elektronickej forme, ktorá sa za žiadnych okolností a v žiadnom prípade neposkytne tretej strane. Taktiež dávame na vedomie, že máme právo zverejniť fotografie a video - záznamy z podujatia, keďže podujatia organizované Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT sú verejnými podujatiami. Fotografie a video - záznamy sú používané výlučne k propagácii podujatí a k tlačovým správam z podujatí organizovanými Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT. Účastníci podujatia majú právo nesúhlasiť s vizuálnym zverejnením ich osoby a diela, ktoré však musia oznámiť vopred písomnou formou - prehlásením, môže byť aj mailovou formou na mailovú adresu: mikulasova.gabriela@gmail.com