Ponuka programov
Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

PONUKA PROGRAMOV MDD 2018

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT


ÚSMEV PRE DETI

interaktívny umelecko - zábavný program nie len pre deti v trvaní cca 60 - 90 minút ( podľa dohody s objednávateľom )

- interaktívne kúzlenie so srdečným kúzelníkom ( veselá mágia a kúzla v show so zapojením detí vo vystúpení s veselým sprievodným konferancom s Dušanom Cápom, účastníkom a finalistom viacerých ročníkov súťaže ČeskoSlovensko má talent )

- pesničky z rozprávok, moderné a ľudové skladby ( sólo skladby pre malé, aj veľké deti v podaní umelcov PRIWIDYA PROJECT a a finalistky súťaže ČeskoSlovensko má talent 2017 Simony Gážikovej a hostí )

- sprievodný konferanc v podaní rozprávkovej postavičky ŠAŠOSLAVA

- v podaní rozprávkových bytostí

- účinkujú umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

- kostýmová show, vlastné rekvizity, sprievodná hudba

- program vhodný na pódia od veľkosti cca 4 x 4 metre a viac, do interiéru a exteriéru

- zmluvne istené


INTERAKTÍVNE VARIETÉ PRE DETI I.

Komponovaný zábavný program pre malé, aj veľké deti v trvaní cca 90 - 120 minút ( podľa dohody s objednávateľom )

- interaktívne tance street dance ( moderné tanečné vstupy + výučba moderných tancov so zapojením detí, súťaž o najlepšieho tanečníka - show so sprievodným konferancom )

- interaktívne kúzlenie so srdečným kúzelníkom ( veselá mágia a kúzla v show so zapojením detí vo vystúpení s veselým sprievodným konferancom s Dušanom Cápom, účastníkom a finalistom viacerých ročníkov súťaže ČeskoSlovensko má talent )

- pesničky z rozprávok, moderné skladby ( sólo skladby pre malé, aj veľké deti v podaní umelcov PRIWIDYA PROJECT a a finalistky súťaže ČeskoSlovensko má talent 2017 Simony Gážikovej a hostí )

- sprievodný konferanc v úlohe rozprávkovej postavičky

- účinkujú umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

- v prípade záujmu k dispozícii veľkoplošná videoprojekcia k téme

- program vhodný na pódia od veľkosti cca 4 x 4 metre a viac, do interiéru a exteriéru

- zmluvne istené


INTERAKTÍVNE VARIETÉ PRE DETI II.

Komponovaný zábavný program pre malé, aj veľké deti v trvaní cca 90 - 120 minút ( podľa dohody s objednávateľom )

- interaktívne tance street dance ( moderné tanečné vstupy + výučba moderných tancov so zapojením detí, súťaž o najlepšieho tanečníka - show so sprievodným konferancom )

- interaktívne kúzlenie so srdečným kúzelníkom ( veselá mágia a kúzla v show so zapojením detí vo vystúpení s veselým sprievodným konferancom s Dušanom Cápom, účastníkom a finalistom viacerých ročníkov súťaže ČeskoSlovensko má talent )

- sprievodný konferanc v úlohe Alžbetky Pávovej a jej kamaráta, zatúlaného čertíka, formou príbehu

- účinkujú umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

- kostýmová show, vlastné rekvizity, sprievodná hudba

- program vhodný na pódia od veľkosti cca 4 x 4 metre a viac, do interiéru a exteriéru

- zmluvne istené


VESELÉ PRÍBEHOVANIE I.

Komponovaný zábavný program pre malé, aj veľké deti v trvaní cca 90 - 120 minút ( podľa dohody s objednávateľom )

- Cvrček a mravec - veselá interaktívna, činoherno - bábková rozpávka s pesničkami o lenivom cvrčkovi, ktorého zachránia usilovné mravce ( divadelná show s aktívnym zapojením detí do deja rozprávky v podaní profesionálnych herečiek )

- interaktívne kúzlenie so srdečným kúzelníkom ( veselá mágia a kúzla v show so zapojením detí vo vystúpení s veselým sprievodným konferancom s Dušanom Cápom, účastníkom a finalistom viacerých ročníkov súťaže ČeskoSlovensko má talent )

- moderné pesničky ( sólo skladby pre malé, aj veľké deti v podaní umelcov PRIWIDYA PROJECT a a finalistky súťaže ČeskoSlovensko má talent 2017 Simony Gážikovej a hostí )

- sprievodný konferanc v podaní rozprávkovej postavičky

- účinkujú umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

- kostýmová show, vlastné rekvizity, sprievodná hudba

- program vhodný na pódia od veľkosti cca 4 x 4 metre a viac, do interiéru a exteriéru

- zmluvne istené


VESELÉ PRÍBEHOVANIE II.

Komponovaný zábavný program pre malé, aj veľké deti v trvaní cca 90 - 120 minút ( podľa dohody s objednávateľom )

- Cvrček a mravec - veselá interaktívna, činoherno - bábková rozpávka s pesničkami o lenivom cvrčkovi, ktorého zachránia usilovné mravce ( divadelná show s aktívnym zapojením detí do deja rozprávky v podaní profesionálnych herečiek )

- interaktívne tance street dance ( moderné tanečné vstupy + výučba moderných tancov so zapojením detí, súťaž o najlepšieho tanečníka - show so sprievodným konferancom )

- moderné pesničky ( sólo skladby pre malé, aj veľké deti v podaní umelcov PRIWIDYA PROJECT a a finalistky súťaže ČeskoSlovensko ma talent 2017 Simony Gážikovej a hostí )

- sprievodný konferanc v podaní rozprávkovej postavičky

- účinkujú umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

- kostýmová show, vlastné rekvizity, sprievodná hudba

- program vhodný na pódia od veľkosti cca 4 x 4 metre a viac, do interiéru a exteriéru

- zmluvne istené


VESELÉ PRÍBEHOVANIE III.

Komponovaný zábavný program pre malé, aj veľké deti v trvaní cca 60 - 90 minút ( podľa dohody s objednávateľom )

- Cvrček a mravec - veselá interaktívna, činoherno - bábková rozpávka s pesničkami o lenivom cvrčkovi, ktorého zachránia usilovné mravce ( divadelná show s aktívnym zapojením detí do deja rozprávky v podaní profesionálnych herečiek )

- moderné aj iné pesničky ( sólo skladby pre malé, aj veľké deti v podaní umelcov PRIWIDYA PROJECT a a finalistky súťaže ČeskoSlovensko ma talent 2017 Simony Gážikovej a hostí )

- sprievodný konferanc v podaní rozprávkovej postavičky

- účinkujú umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

- kostýmová show, vlastné rekvizity, sprievodná hudba

- program vhodný na pódia od veľkosti cca 4 x 4 metre a viac, do interiéru a exteriéru

- zmluvne istené


PRÍBEH VETRA

Poetický umelecko - dramatický príbeh nie len pre deti v trvení 90 - 120 minútový program ( podľa dohody s objednávateľom )

- VIETOR - rozprávač vo svojom príbehu a jeho putovaní po cestách svetom...

- počas jeho magického rozprávania sa Vám predstavia umelci s vystúpením charakterizujúcim rôzne svetové kultúry minulosti

- príbeh má nádych ľahkej literárnej mystiky a zároveň je poučný...

- spev - skladby v rôznych jazykoch starého, aj súčasného sveta ( latinský, ruský, azerbajdžanský, český, anglický, atď... )

- slovenský folkĺór - viac-hlasný spev ľudových piesní v podaní detskej folklórnej skupiny

- mních - hudobník - moderná alternatívna hudba s prvkami starých časov

- fakírska orientálna show, tanec z ďalekého východu

- kostýmová show, vlastné rekvizity, sprievodná hudba

- program vhodný na každý druh pódia od veľkosti cca 4 x 4 metre, do interiéru aj exteriéru

- Zmluvne istené


ROZPRÁVOČKY V KAPSE

Kombinovaný umelecko - zábavný program nie len pre deti v trvaní 90 - 120 minút ( podľa dohody s objednávateľom )

- rozprávkové príbehy vo forme veselých tématických scénok v podaní profesionálnych herečiek

- rozprávkové piesne v podaní rozprávkových postavičiek ( sólo skladby pre malé, aj veľké deti v podaní umelcov PRIWIDYA PROJECT a a finalistky súťaže ČeskoSlovensko ma talent 2017 Simony Gážikovej a hostí )

- rozprávkové orientálne tance v podaní tanečnej skupiny

- rozprávač vo forme rozprávkovej postavičky v rozprávkovom príbehu, ktorý upúta nie len malých poslucháčov

- kostýmová show, vlastné rekvizity, sprievodná hudba

- program vhodný na každý druh pódia od veľkosti cca 4 x 4 metre, do interiéru aj exteriéru

- Zmluvne istené


Sprievodné programy:

- MAĽOVANIE NA TVÁR - sprievodný program s umelcom mimo pódia, ktorý prebieha počas celého trvania akcie, maľovanie na tvár profesionálnou divadelnou vizážistkou

- VYROB SI MAŇUŠKU - sprievodný program s umelcami mimo pódia, kreatívne dielničky pre šikovníkov s rozprávkovými vílami ( sprievodný program, prebiehajúci mimo pódia, hravá spoločná kreatívna tvorba s deťmi s profesionálnymi lektorkami ). Deti si, za pomoci našich víl, vyrobia ručným šitím z filcu a iných látok tématickú maňušku a dozdobia rôznymi materiálmi a maľovaním. K dispozícii majú materiál na tvorbu. Hotové diela ostávajú deťom. ( vhodné pre maximálne 15 detí ) - program v trvaní cca 90 minút / poplatok 110,00 eur

Technické požaiadavky: priestor na dielničky, stoly a stoličky pre 15 detí

- VYMODELUJ SI ZVIERATKO - sprievodný program s umelcami mimo pódia, kreatívne dielničky pre šikovníkov s rozprávkovými vílami ( sprievodný program, prebiehajúci mimo pódia, hravá spoločná kreatívna tvorba s deťmi s profesionálnymi lektorkami ). Deti si, za pomoci našich víl, vyrobia modelovaním z profesionálnej modelovacej hmoty zvieratko podľa ľubovôle a dozdobia maľovaním. K dispozícii majú materiál na tvorbu. Hotové diela ostávajú deťom.

- ZAHRAJ SA NA MALIARA - sprievodný program s umelcami mimo pódia, výtvarné dielničky pre šikovníkov s rozprávkovými vílami ( sprievodný program, prebiehajúci mimo pódia, hravá spoločná kreatívna tvorba s deťmi s profesionálnymi lektorkami ). Deti si majú možnosť namaľovať obraz akrylovými farbami v rozprávkovej téme na maliarské plátno na drevotrieske...k dispozícii majú maliarské stojany, štetece, farby a ostatné pomôcky k maľbe. Hotové diela ostávajú deťom.

- ZAHRAJ SA NA UMELCA - sprievodný program s umelcami mimo pódia, výtvarné dielničky pre šikovníkov s rozprávkovými vílami, hravá spoločná výtvarno - kreatívna tvorba s profesionálnymi lektorkami. Deti si majú možnosť vytvoriť dielo kombinovanou technikou kresbou & maľbou roztierateľnými farbičkami ( kresba sa rozmaľuje a vznikne maľba ) s aplikovaním servítkovej metódy v rozprávkovej téme na výkres...k dispozícii majú výtvarné podložky, farbičky, štetce, servítky, lepidlo a ostatné pomôcky k tvorbe. Hotové diela ostávajú deťom.

- DISKO S DJ ŠAŠKOM - sprievodný program s umelcami na pódiu, diskotéka pre veľkých, aj malých s rozprávkovou postavičkou v úlohe šaša ako DJ s jeho animátormi v úlohe pomocníkov.

- Zabezpečenie zvukovej techniky s obsluhou

- V prípade záujmu k dispozícii veľkoplošná videoprojekcia k téme

- Kostýmy rozprávkových postavičiek sú v klasickej forme navrhnuté a vytvorené umelcami prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJECT pod dohladom lektorky kreatívnej tvorby a majsterky odvnej výroby Moniky Gettovej v spolupráci s Krajčírskou dielňou Dana Hojčová Prievidza.

- V autorskej réžii Gabriely Mikulášovej, riaditeľky umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia.

- Program s cenovou ponukou a ostatnými náležitosťami zasielame na vyžiadanie cez mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com

- Ďalšie informácie o našej činnosti, fotografie z akcií a iné náležitosti nájdete na našich webových stránkach:

https://umenie-zabava-relax.eu

https://umelecka-agentura.wbl.sk

https://www.facebook.com/umenie.zabava.sk

Od roku 2010 aktívne účinkujeme na rôznych miestach Slovenska. Máme za sebou množstvo účinkovaní pri rôznych príležitostiach pre obce, mestá, spoločnosti, školy a iných objednávateľov. V posledných rokoch sme prevažne účinkovali pre detských divákov. Naše programy sú komponované vo forme, aby sme zabavili deti rôzneho veku. Ako prvý na Slovensku sme začali ponúkať pre deti komponované ( estrádne ) programy, ktoré sa stále tešia obľube, nielen u detí, ale aj u dospelých, čo je aj našou radosťou. Sme pozitívne naladení a vždy sa snažíme, aby sme našou prácou urobili spokojných ľudí, ktorí nám prejavia dôveru formou objednávky našich služieb.

Prajeme Vám krásne dni.

S úctou, za všetkých našich umelcov, Gabriela Mikulášová.

Ďalšie...

Programy pre deti a mládež...

Viac info: https://www.umenie-zabava-relax.eu/ponuka-programov-programov-pre-deti/

Prehlásenie v zmysle Smernice EU a novej právnej úpravy GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Týmto prehlasujeme, že prihlásení účastníci na naše pripravované podujatia, ktorí poskytnú svoje meno, priezvisko, mailový kontakt a telefonický kontakt sú vo výlučne našej evidencii prihlásených účastníkov na konkrétne podujatie umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJEKT , ktoré eviduje Gabriela Mikulášová, ako správca týchto evidencií v písomnej a internej elektronickej forme, ktorá sa za žiadnych okolností a v žiadnom prípade neposkytne tretej strane. Taktiež dávame na vedomie, že máme právo zverejniť fotografie a video - záznamy z podujatia, keďže podujatia organizované Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT sú verejnými podujatiami. Fotografie a video - záznamy sú používané výlučne k propagácii podujatí a k tlačovým správam z podujatí organizovanými Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT. Účastníci podujatia majú právo nesúhlasiť s vizuálnym zverejnením ich osoby a diela, ktoré však musia oznámiť vopred písomnou formou - prehlásením, môže byť aj mailovou formou na mailovú adresu: mikulasova.gabriela@gmail.com