O nás...
Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

umelecká agentúra

Máme za sebou úspešné viacročné pôsobenie v oblasti kultúry, zábavy a umenia. Patríme medzi prvých na Slovensku, ktorí začali ponúkať hotové estrádne programy kombinované s rôznymi štýlmi umenia. 


Organizujeme rôzne podujatia:

PRIWIDYA FEST - tradičný umelecko - multižánrový festival

ČAROVNÁ ZIMA, JARNÉ FANTÁZIE, LETNÉ TVORIVOSTI, MAGICKÁ JESEŇ, ŠTEDRÝ DECEMBER - série výtvarno - kreatívnych dní 

VO SVETLE SPOMIENOK 

UMELECKO - ZÁBAVNÉ, TEMATICKÉ ČINNOSTI

ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK

KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ 

UMELECKO - RELAXAČNÉ PODUJATIA 

MUZIKOTERAPIE, ARTETERAPIE, KOMBINOVANÉ PODUJATIA, LIEČBA UMENÍM, LaMusica Therapia

atď...


Naše aktivity sú zmluvne zabezpečené a tým Vám ponúkame istotu kladného a kvalitného priebehu našej spolupráce. 


Referencie:

https://www.umelecka-agentura.eu/partneri/


Adresa:

Sídlo: ul. Žarnova 858/8, Prievidza 971 01

Miesto podnikania: ul. Košovská cesta 24 , Prievidza 971 01

Poštová adresa: Žarnova 8/1 Prievidza 971 01 Slovakia


Mailové kontakty:

umelecka.agentura.prievidza@gmail.com

umenie.zabava@gmail.com

mikulasova.gabriela@gmail.com

musicum.ad.libitum@gmail.com

umelecka.agentura.pd@gmail.com


Kontaktné osoby:

Gabriela Mikulášová, riaditeľka umeleckej agentúry

Juraj Mikuláš, umelecký asistent


Umeleckí reprezentanti:

Monika Gettová

Soňa Molnárová

Terézia Vaňová

Jaroslav Čiaky

Martin Mikuláš

Barbora Mikulášová


Číslo účtu: VÚB banka - 288 589 1857/0200 

SWIFT: SUBASKBX 

 IBAN: SK27 0200 0000 0028 8589 1857

VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25


Gabriela Mikulášová, Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, Organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí,

IČO: 45 428 662, DIČ: 107 977 8876, SK NACE rev kód/79.90 -ostatné rezervačné služby, č. živnostenského registra 340-29647, č. OŽP-A/2010/01286-2


Všetky transakcie schvaľuje a osobne potvrdzuje zakladateľka a riaditeľka autorských umeleckých projektov Gabriela Mikulášová.

Medzi autorské umelecké projekty Gabriely Mikulášovej patria:

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - umelecká agentúra

PRIWIDYA PROJECT - prievidzský umelecký projekt

PRIWIDYA Club - prievidzský umelecký klub

Ateliér umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

PRIWIDYA Fest - tradičný, umelecko - multižánrový festival

Tématické, výtvarno - kreatívne podujatia: ČAROVNÁ ZIMA, JARNÉ FANTÁZIE, LETNÉ TVORIVOSTI, MAGICKÁ JESEŇ, ŠTEDRÝ DECEMBER

UMELECKO - ZÁBAVNÉ ČINNOSTI - v umeleckom klube PRIWIDYA Clube v Prievidzi

ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

UMELECKO - RELAXAČNÉ PODUJATIA v PRIWIDYA Clube a v Ateliéri Musicum Ad Libitum

MUZIKOTERAPIE v PRIWIDYA Clube a v Ateliéri Musicum Ad Libitum

VO SVETLE SPOMIENOK - tradičný benefičný koncert venovaný pamiatke zosnulým

LaMusica Therapia - arteterapeutické podujatia

a všetky ponúkané programy, alebo v minulosti uskutočnené podujatia zverejnené na našich stránkach

Prehlásenie v zmysle Smernice EU a novej právnej úpravy GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Týmto prehlasujeme, že prihlásení účastníci na naše pripravované podujatia, ktorí poskytnú svoje meno, priezvisko, mailový kontakt a telefonický kontakt sú vo výlučne našej evidencii prihlásených účastníkov na konkrétne podujatie umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJEKT , ktoré eviduje Gabriela Mikulášová, ako správca týchto evidencií v písomnej a internej elektronickej forme, ktorá sa za žiadnych okolností a v žiadnom prípade neposkytne tretej strane. Taktiež dávame na vedomie, že máme právo zverejniť fotografie a video - záznamy z podujatia, keďže podujatia organizované Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT sú verejnými podujatiami. Fotografie a video - záznamy sú používané výlučne k propagácii podujatí a k tlačovým správam z podujatí organizovanými Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT. Účastníci podujatia majú právo nesúhlasiť s vizuálnym zverejnením ich osoby a diela, ktoré však musia oznámiť vopred písomnou formou - prehlásením, môže byť aj mailovou formou na mailovú adresu: mikulasova.gabriela@gmail.com