Kontaktujte nás
Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

ul. Košovská cesta 24 - 2, Prievidza 971 01 Slovakia

Sídlo: ul. Žanova 8/1 Prievidza 971 01 Slovakia ( poštová adresa )

Číslo účtu: VÚB banka - SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK2702000000002885891857

VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25

Gabriela Mikulášová, Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, Organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí 

IČO: 45 428 662, DIČ: 107 977 8876, SK NACE rev kód/79.90 -ostatné rezervačné služby, č. živnostenského registra 340-29647, č. OŽP-A/2010/01286-2

Všetky transakcie schvaľuje a osobne potvrdzuje zakladateľka a riaditeľka autorských umeleckých projektov Gabriela Mikulášová. 

Medzi autorské umelecké projekty Gabriely Mikulášovej patria:

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - umelecká agentúra

PRIWIDYA PROJECT - prievidzský umelecký projekt

PRIWIDYA Club - prievidzský umelecký klub

Ateliér umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

PRIWIDYA Fest - tradičný, umelecko - multižánrový festival

Umelecko - kreatívne podujatia: ČAROVNÁ ZIMA, JARNÉ FANTÁZIE, LETNÉ TVORIVOSTI, MAGICKÁ JESEŇ, ŠTEDRÝ DECEMBER, UMELECKÉ ČINNOSTI, ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK, LIEČBA UMENÍM & MOTIVAČNÉ PREDNÁŠKY, atď...

VO SVETLE SPOMIENOK - tradičný benefičný koncert venovaný pamiatke zosnulým

UMELECKO - ZÁBAVNÉ ČINNOSTI - v umeleckom klube PRIWIDYA Clube v Prievidzi

ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

UMELECKO - RELAXAČNÉ PODUJATIA v PRIWIDYA Clube a v Ateliéri Musicum Ad Libitum

MUZIKOTERAPIE v PRIWIDYA Clube a v Ateliéri Musicum Ad Libitum

LaMusica Slovakia - slovenský umelecký projekt

a všetky ponúkané programy, alebo v minulosti uskutočnené podujatia zverejnené na našich stránkach.

Prehlásenie v zmysle Smernice EU a novej právnej úpravy GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Týmto prehlasujeme, že prihlásení účastníci na naše pripravované podujatia, ktorí poskytnú svoje meno, priezvisko, mailový kontakt a telefonický kontakt sú vo výlučne našej evidencii prihlásených účastníkov na konkrétne podujatie umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJEKT , ktoré eviduje Gabriela Mikulášová, ako správca týchto evidencií v písomnej a internej elektronickej forme, ktorá sa za žiadnych okolností a v žiadnom prípade neposkytne tretej strane. Taktiež dávame na vedomie, že máme právo zverejniť fotografie a video - záznamy z podujatia, keďže podujatia organizované Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT sú verejnými podujatiami. Fotografie a video - záznamy sú používané výlučne k propagácii podujatí a k tlačovým správam z podujatí organizovanými Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT. Účastníci podujatia majú právo nesúhlasiť s vizuálnym zverejnením ich osoby a diela, ktoré však musia oznámiť vopred písomnou formou - prehlásením, môže byť aj mailovou formou na mailovú adresu: mikulasova.gabriela@gmail.com