Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia
Máme za sebou úspešné viacročné pôsobenie v oblasti kultúry, zábavy a umenia.  Patríme medzi prvých na Slovensku, ktorí začali ponúkať hotové komponované programy kombinované rôznymi štýlmi umenia ako hudba, spev, umelecké slovo, umenie pohybu, výtvarníctva a fotografie...

Umelecké, kreatívne a arteterapeutické podujatia 

s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

Viac informácií:

https://www.umenie-zabava-relax.eu/pozyvame/

Streda 3.4.2019 od 16,30 h - JARNÉ FANTÁZIE 2019 umelecko - kreatívne podujatia

 • "VEĽKONOČNÉ KOŠÍKOVANIE" - kreatívna dielňa

 • "VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE" - prednáška o histórii Veľkonočných tradícií

Piatok 5.4.2019 od 18,00 h - LIEČBA UMENÍM - VEČERNÁ TERAPIA kombinované arteterapeutické podujatia

 • LIEČBA FARBAMI - prednáška

 • INTUITÍVNA TVORBA - maľba & kresba

 • RELAXAČNÁ MUZIKOTERAPIA - kombinovaná

Utorok 9.4.2019 od 16,30 h - MUZIKOTERAPIA & ZVUKOTERAPIA

 • ZVUKOTERAPIA - vedená, kombinovaná, interaktívna muzikoterapia

 • MUZIKOTERAPIA & AFIRMÁCIE - muzikoterapia s afrimáciami

Piatok 12.4.2019 od 17,00 h - KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ - výtvarná dielňa

 • TÉMA: "VEĽKONOČNÉ ZÁTIŠIE V EXTERIÉRI" - ABSTRAKTNÁ OLEJOMAĽBA

Nedeľa 14.4.2019 od 16,00 h - JARNÉ FANTÁZIE 2019 umelecko - kreatívne podujatia

 • "VAJÍČKO & DÓZA - DEKORÁCIA - MODELOVANIE Z HLINY" kreatívna dielňa

 • "RELAX PRI ROZPRÁVKE" sprievodné "počúvanie"

Štvrtok 18.4.2019 od 16,30 h - JARNÉ FANTÁZIE 2019 umelecko - kreatívne podujatia

 • "CESTOVANIE - TOSKÁNSKO - KRAJINOMAĽBA ŠPACHTĽAMI" výtvarná dielňa

 • "LÁSKYPLNÉ SLOVÁ" umelecké slovo

Piatok 19.4.2019 od 18,00 h - LIEČBA UMENÍM kombinované arteterapeutické podujatia

 • ZVUKY LESA - muzikoterapia

 • ANTISTRESOVÁ DYCHOVÁ TERAPIA - vedená terapia

 • ANTISTRESOVÉ RYTMY - intuitívne bubnovanie

 • POZITÍVNA ENERGIA V HUDBE - pasívna terapia hudbou

Sobota 20.4.2019 od 17,00 h JARNÉ FANTÁZIE pre ZŤP 2019 umelecko - kreatívne podujatie pre zdravotne postihnutých bez poplatku

 • "VEĽKONOČNÉ VAJÍČKA - DECOUPAGE" kreatívna dielňa

 • "TÁRAČKY" - voľné posedenie pri hudbe a čaji

Utorok 23.4.2019 od 16,30 h - MUZIKOTERAPIA & ZVUKOTERAPIA

 • ZVUKOTERAPIA - vedená, kombinovaná, interaktívna muzikoterapia

 • MUZIKOTERAPIA & AFIRMÁCIE - muzikoterapia s afrimáciami

Piatok 26.4.2019 od 17,00 h - KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ - kreatívna dielňa

 • TÉMA: "RETRO & SET" - DEKORÁCIE

 • tvorba dekorácií - minivankúšik & lampášik s aplikovaním juty, vrecoviny a špagátu s dotvorením korálkami, filcom a ostatnými materiálmi v duchu RECYKLÁCIE

Sobota 27.4.2019 od 15,30 h - ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2019 pre ochorenie zrušené

 • TÉMA: ZNOVUZRODENIE - ILUSTRÁCIA

 • TECHNIKA: AKVAREL S NETRADIČNÝMI TECHNIKAMI

Piatok 3.5.2019 od 18,00 h - LIEČBA UMENÍM - VEČERNÁ MUZIKOTERAPIA kombinované arteterapeutické podujatia

 • UKĽUDŇUJÚCA DYCHOVÁ TERAPIA - vedená terapia

 • ZVUKOVÁ TERAPIA - pozitívne vybračné frekvencie

 • AFIRMÁCIE - pozitívne afirmácie

 • POKOJNÉ TÓNY - pasívna muzikoterapia

Nedeľa 5.5.2019 od 16,30 h - JARNÉ FANTÁZIE 2019 umelecko - kreatívne podujatia

 • "POVERPOL - ENERGETICKÝ 3D OBRAZ - MANDALA LÁSKY" kreatívna dielňa

 • "PRE POHLADENIE DUŠE" harmonizačná hudba

Utorok 7.5.2019 od 16,30 h - MUZIKOTERAPIA & ZVUKOTERAPIA

 • ZVUKOTERAPIA - vedená, kombinovaná, interaktívna muzikoterapia

 • MUZIKOTERAPIA & AFIRMÁCIE - muzikoterapia s afrimáciami

Piatok 10.5.2019 od 17,00 h - KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ - výtvarná dielňa

 • TÉMA: "OVOCIE OD CARAVAGGIA" - REPRODUKCIA DIELA - OLEJOMAĽBA

Piatok 17.5.2019 od 17,00 h - LIEČBA UMENÍM - RELAXAČNÁ MUZIKOTERAPIA & LIEČBA FARBAMI & INTUITÍVNA MAĽBA kombinované arteterapeutické podujatia

 • KOLORTETRAPIA - prednáška

 • INTUITÍVNA TVORBA - MAĽBA - ANJEL - intuitívna maľba

 • ANJELSKÁ MUZIKOTERAPIA - kombinovaná muzikoterapia

Sobota 18.5.2019 od 17,00 h - JARNÉ FANTÁZIE 2019 umelecko - kreatívne podujatia

 • "KANZASHI - RUŽE - DEKORÁCIA" večerná, kreatívna dielňa

 • "MEDITAČNÉ VARIÁCIE" - relaxačná hudba v minikoncerte

Utorok 21.5.2019 od 16,30 h - MUZIKOTERAPIA & ZVUKOTERAPIA

 • ZVUKOTERAPIA - vedená, kombinovaná, interaktívna muzikoterapia

 • MUZIKOTERAPIA & AFIRMÁCIE - muzikoterapia s afrimáciami

Piatok 24.5.2019 od 17,00 h - KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ - výtvarná dielňa

 • TÉMA: "TANEČNICA - FIGÚRA" - KOMBINOVANÁ MAĽBA & KRESBA

Piatok 31.5.2019 od 18,00 h - LIEČBA UMENÍM -ANTISTRESOVÁ MUZIKOTERAPIA kombinované arteterapeutické podujatia

 • ZVUKY KRÁSY ORIENTU - pasívna muzikoterapia

 • ANTISTRESOVÁ DYCHOVÁ TERAPIA - vedená terapia

 • ANTISTRESOVÉ RYTMY - intuitívne bubnovanie

 • MEDITÁCIA V HUDBE - relaxačný minikoncert

Nedeľa 2.6.2019 od 16,30 h JARNÉ FANTÁZIE 2019 umelecko - kreatívne podujatia

 • "CESTOVANIE - ŠKANDINÁVIA - KRAJINOMAĽBA" výtvarná dielňa

 • "CELTIC RELAX" - posedenie pri relaxačnej hudbe

Utorok 4.6.2019 od 16,30 h - MUZIKOTERAPIA & ZVUKOTERAPIA

 • ZVUKOTERAPIA - vedená, kombinovaná, interaktívna muzikoterapia

 • MUZIKOTERAPIA & AFIRMÁCIE - muzikoterapia s afrimáciami

Piatok 7.6.2019 od 17,00 h - KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ - výtvarno - kreatívna dielňa

 • TÉMA: "KVETY" - POVERPOL - 3D OBRAZ

Piatok 14.6.2019 od 18,00 h - LIEČBA UMENÍM - VEČERNÁ MUZIKOTERAPIA kombinované arteterapeutické podujatia

 • UKĽUDŇUJÚCA DYCHOVÁ TERAPIA - vedená terapia

 • ZVUKOVÁ TERAPIA - pozitívne vybračné frekvencie

 • AFIRMÁCIE - pozitívne afirmácie

 • POKOJNÉ TÓNY - pasívna muzikoterapia

Nedeľa 16.6.2019 od 16,30 h - JARNÉ FANTÁZIE 2019 umelecko - kreatívne podujatia

 • "CESTOVANIE - ÁZIA - FIGURA" výtvarná dielňa

 • "CHINESE MUSIC RELAX" - posedenie pri relaxačnej hudbe

Utorok 18.6.2019 od 16,30 h - MUZIKOTERAPIA & ZVUKOTERAPIA

 • ZVUKOTERAPIA - vedená, kombinovaná, interaktívna muzikoterapia

 • MUZIKOTERAPIA & AFIRMÁCIE - muzikoterapia s afrimáciami

Piatok 21.6.2019 od 17,00 h - KLUB KREATÍVNYCH ĽUDÍ - výtvarná dielňa

 • TÉMA: "KVETY VO VÁZE - ZÁTIŠIE" -KOMBINOVANÁ OLEJOMAĽBA

Piatok 28.6. od 18,00 h - LIEČBA UMENÍM - VEČERNÁ ARTETERAPIA kombinované arteterapeutické podujatia

 • UKĽUDŇUJÚCA DYCHOVÁ TERAPIA - vedená terapia -

 • KOSHI TERAPIA - pasívna muzikoterapia

 • KOLORTERAPIA - terapia farbami   

Ponúkame Vám umelecko - multižánrové programy 

pre deti a dospelých...

Pozývame Vás na umelecké, kreatívne a arteterapeutické podujatia do našich umeleckých priestorov 

v Prievidzi...

Organizujeme pre Vás rôzne multižánrové podujatia, 

výtvarné a kreatívne kurzy, artemuzikoterapie, motivačné prednášky, besedy...

Naše aktivity


umenie.zabava@gmail.com

Prehlásenie v zmysle Smernice EU a novej právnej úpravy GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Týmto prehlasujeme, že prihlásení účastníci na naše pripravované podujatia, ktorí poskytnú svoje meno, priezvisko, mailový kontakt a telefonický kontakt sú vo výlučne našej evidencii prihlásených účastníkov na konkrétne podujatie umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJEKT , ktoré eviduje Gabriela Mikulášová, ako správca týchto evidencií v písomnej a internej elektronickej forme, ktorá sa za žiadnych okolností a v žiadnom prípade neposkytne tretej strane. 
Taktiež dávame na vedomie, že máme právo zverejniť fotografie a video - záznamy z podujatia, keďže podujatia organizované Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT sú verejnými podujatiami. Fotografie a video - záznamy sú používané výlučne k propagácii podujatí a k tlačovým správam z podujatí organizovanými Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT. Účastníci podujatia majú právo nesúhlasiť s vizuálnym zverejnením ich osoby a diela, ktoré však musia oznámiť vopred písomnou formou - prehlásením, môže byť aj mailovou formou na mailovú adresu: mikulasova.gabriela@gmail.com