Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia
Máme za sebou úspešné viacročné pôsobenie v oblasti kultúry, zábavy a umenia.  Patríme medzi prvých na Slovensku, ktorí začali ponúkať hotové komponované programy kombinované rôznymi štýlmi umenia ako hudba, spev, umelecké slovo, umenie pohybu, výtvarníctva a fotografie...

UMELECKÉ, KREATÍVNE A ARTETERAPEUTICKÉ  PODUJATIA

s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

LETO 2018

O nás...

Ponúkame Vám hotové umelecko - zábavné programy pre rôzne príležitosti, 

pre deti aj dospelých

Pozývame Vás na výtvarno - kreatívne kurzy, umelecké workshopy do priestorov nášho PRIWIDYA clubu v Prievidzi

Organizujeme pre Vás koncerty, festivaly a rôzne multižánrové podujatia, muzikoterapie, arteterapie

Desiatky spokojných klientov...

Partneri, referencie:

Naše aktivity

Tématické umelecko - zábavné programy 


Multižánrové umelecké programy 


Výtvarno - kreatívne kurzy pre dospelých aj pre deti


Tvorivé dielne, workshopy pre dospelých aj pre deti


Festivaly, koncerty, výstavy


Arteterapia


Hĺbková bunková muzikoterapia


+421 918 889 320, umenie.zabava@gmail.com

Prehlásenie v zmysle Smernice EU a novej právnej úpravy GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Týmto prehlasujeme, že prihlásení účastníci na naše pripravované podujatia, ktorí poskytnú svoje meno, priezvisko, mailový kontakt a telefonický kontakt sú vo výlučne našej evidencii prihlásených účastníkov na konkrétne podujatie umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJEKT , ktoré eviduje Gabriela Mikulášová, ako správca týchto evidencií v písomnej a internej elektronickej forme, ktorá sa za žiadnych okolností a v žiadnom prípade neposkytne tretej strane. 
Taktiež dávame na vedomie, že máme právo zverejniť fotografie a video - záznamy z podujatia, keďže podujatia organizované Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT sú verejnými podujatiami. Fotografie a video - záznamy sú používané výlučne k propagácii podujatí a k tlačovým správam z podujatí organizovanými Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT. Účastníci podujatia majú právo nesúhlasiť s vizuálnym zverejnením ich osoby a diela, ktoré však musia oznámiť vopred písomnou formou - prehlásením, môže byť aj mailovou formou na mailovú adresu: mikulasova.gabriela@gmail.com